Sprzedaż sprzętu specjalistycznego

Cennik sprzętu niezbędnego w serowarstwie


1. Komplet sit służący do pomiaru proporcji ziarna serowarskiego po cięciu skrzepu i dosuszeniu.

1

  • Jest urządzeniem niezbędnym w eliminacji wad oczkowania serów, wynikających z nieprawidłowych proporcji wielkości ziaren.
  • Cena 450 €

2. Lejek IMHOFFA dla określenia ilości pyłu w serwatce i w innych cieczach.

2

  • Jest niezbędnym urządzeniem w określaniu prawidłowości procesu cięcia skrzepu i potencjalnych strat białkowych.
  • Cena 70 €

3. Nóż przeznaczony do pomiaru zwięzłości skrzepu w kotle serowarskim.

3

  • Poręczny i zoptymalizowany dla wszystkich rodzajów sera.
  • Cena 30 €