I Szkolenie Serowarów

W dniach 04-06 marca 2019 odbyło się w Zamościu pierwsze szkolenie serowarów zorganizowane przez Europejską Grupę technologiczną przy nieocenionym i kreatywnym wsparciu partnera strategicznego OSM Krasnystaw

W szkoleniu tym wzięli udział specjaliści s zakładów:

 • LUMIKO Sp. z o.o.
 • OSM Krasnystaw
 • SM MICHOWIANKA
 • SPOMLEK

Szkolenie było prowadzone przez specjalistów branży serowarskiej z Polski i Holandii.

 • Karel Beimin
 • Krzysztof Nowakowski
 • Piotr Zgórzyński

pmleczarski

Patronat medialny nad szkoleniem sprawował „Przegląd Mleczarski” – LACPOL

***

Zrealizowany plan zajęć szkolenia serowarów:

03.03.3019

Przyjazd uczestników szkolenia do Zamościa i zakwaterowanie w hotelu Senator

            Adres: Zamość, Rynek Solny

04.03.2019

700- 800 – Śniadanie w hotelu

830 - Rozpoczęcie kursu w Sali wykładowej zakładu mleczarskiego w Zamościu:

            Adres: Zamość ul. Jana Kilińskiego 81

 • Informacje wstępne Piotr Zgórzyński
 • Szkolenie BHP Specjalista OSM Krasnystaw
 • Wykłady teoretyczne Piotr Zgórzyński, Karel Beimin, Krzysztof Nowakowski
 • Zajęcia praktyczne Karel Beimin, Krzysztof Nowakowski
Temat Prelegent
Mleko – surowiec serowarski Piotr Zgórzyński
Produkcja sera – szczegółowe omówienie etapów Karel Beimin
Technologiczne aspekty produkcji sera Piotr Zgórzyński
Dobra praktyka serowarska Karel Beimin
Sery regionalne, przeszłość czy przyszłość Krzysztof Nowakowski
Solenie serów Piotr Zgórzyński
Analogi – technologia, tłuszcze roślinne - aspekty prozdrowotne czy ekonomia? Krzysztof Nowakowski
Degustacja serów  
 • Warsztaty technologiczne
 • Podział uczestników kursu na 2 grupy. Przydzielenie każdej z nich instruktora.

1600 – Zakończenie części teoretycznej i powrót do hotelu

1700 – Obiadokolacja

05.03.2019

700- 730 – Śniadanie w hotelu

800 – Podział uczestników kursu na 2 grupy. Omówienie przez instruktorów zadań na aktualny dzień.

830 – Wyrób sera w zakładzie w Zamościu. 

 • Grupa A rozpoczyna pracę na kotle serowarskim. W tym czasie grupa B zapoznaje się z procesem solenia serów z dnia poprzedzającego.
 • Grupa A, po zakończeniu obróbki w kotle przechodzi na prasy serowarskie. Jej miejsce zajmuje grupa B
 • Grupa B, po zakończeniu obróbki w kotle przechodzi na prasy serowarskie. Grupa A zajmuje się procesem solenia.
 • Po zakończeniu prób technologicznych nastąpi omówienie zagadnień związanych z technologią.
 • Powrót do hotelu
 • Obiadokolacja

06.03.2019

800 – Śniadanie uczestników kursu

830 – Przejazd do zakładu mleczarskiego

 • Omawianie problemów technologicznych wyłonionych podczas trwania kursu.
 • Podsumowanie prac
 • Dalszy ciąg warsztatów praktycznych
 • Podsumowanie efektów szkolenia
 • Przedstawienie indywidualnych potrzeb na przyszłość
 • Sprawdzenie zdobytej wiedzy
 • Egzamin
 • Rozdanie świadectw
 • Zakończenie kursu

1400 – Przejazd do hotelu, obiad, wyjazd do domów.

Karel Beimin/Карел Беймин
Karel Beimin/Карел Беймин
Krzysztof Nowakowski/Кшиштоф Новаковски
Krzysztof Nowakowski/Кшиштоф Новаковски
Piotr Zgórzyński/Петр Згожинский
Piotr Zgórzyński/Петр Згожинский
Podsumowanie kursu/Краткое содержание курса
Podsumowanie kursu/Краткое содержание курса
Hotel Senator
Hotel Senator
Ratusz w Zamościu/Ратуша в городе Замосць
Ratusz w Zamościu/Ратуша в городе Замосць
Hotel Senator
Hotel Senator
Wykładowcy/Лекторы
Wykładowcy/Лекторы
Zajęcia praktyczne/Практические занятия
Zajęcia praktyczne/Практические занятия
Zajęcia praktyczne/Практические занятия
Zajęcia praktyczne/Практические занятия
Zajęcia praktyczne/Практические занятия
Zajęcia praktyczne/Практические занятия
Zajęcia praktyczne/Практические занятия
Zajęcia praktyczne/Практические занятия
Zbiorowe zdjęcie uczestników kursu/Коллективная фотография участников курса
Zbiorowe zdjęcie uczestników kursu/Коллективная фотография участников курса
Zbiorowe zdjęcie uczestników kursu/Коллективная фотография участников курса
Zbiorowe zdjęcie uczestników kursu/Коллективная фотография участников курса